Van de Mortel

Logo

Burgemeester J.C.M. van de Mortel

Jan Christiaan Alphonse Maria van de Mortel (Tilburg, 19 juli 1880 - aldaar, 21 december 1947) was een Nederlands jurist en politicus.

Burgemeester van Tilburg
20 januari 1940 - 12 juli 1944  &  27 oktober 1944 - 15 januari 1946 

mortel

Van de Mortel was advocaat in Tilburg, en vanaf 1911 ook gemeenteraadslid voor de RKSP. Vanaf 1916 vertegenwoordigde hij die partij in de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Voorts was hij burgemeester van Tilburg tussen 1940 en 1946 en lid van de Eerste Kamer tussen 1939 en 1947.

Als burgemeester van Tilburg kreeg hij te maken met de Duitse bezetting.
Het gemeentebestuur van Tilburg collaboreerde niet met de bezetter in de mate die elders gebruikelijk was; veel ambtenaren leverden actieve of passieve steun aan het verzet. In 1944 wist Van de Mortel te voorkomen dat de Sicherheitsdienst represailles uitvoerde na de spectaculaire Tilburgse zegeltjeskraak, waarbij 105.000 controlezegels voor de distributiestamkaart waren ontvreemd uit het stadhuis.
In juli 1944 werd hij door de Duitsers uit zijn ambt gezet en geďnterneerd in
Sint-Michielsgestel;  na de bevrijding van het zuiden kreeg hij in oktober 1944 het burgemeesterschap weer terug.

Foto's 40-45010

Op het bordes van het stadhuis in Tilburg nemen Prins Bernhard en Burgemeester Van de Mortel een bevrijdingsdefile af op 4 november 1944. In de stoet rijden militaire voertuigen en praalwagens mee. Juichende menigte op het plein.

Foto's 40-45011

Afscheid van Burgemeester
Mr. J.C.A.M. van de Mortel 


Deze glas en lood ramen ramen zijn aangeboden aan burgemeester J.C.A.M. van de Mortel bij diens afscheid op 15 januari 1946 door de bevolking van Tilburg als dankbaarheid voor zijn verdiensten tijdens en na de oorlog.


In een glas en lood raam staat
Burgemeester Mr. J.C.A.M. van de Mortel zelf afgebeeld. (zie foto links)

De symbolisatie in de ramen:
De bevrijding van Tilburg
Het leed en de wederopbouw
Gezag Herstel

Foto's 40-45013

Glas in Lood raam 1 staat de tekst geschreven:
In die grotendeels door vijandelijke bezetting verduisterde jaren 1940 t/m 1946, en niet het minst in de maanden zijner eervolle afwezigheid, was Mr. J.C.A.M. van de Mortel Burgemeester dezer stad.
Het staal van zijn beleid, doorstond de scherpste proef.

Foto's 40-45012

Glas in Lood raam 2 staat de tekst geschreven:
De burgerij van Tilburg heeft aan Burgemeester Mr. J.C.A.M. van de Mortel bij zijn afscheid deze tweeling ramen aangeboden uit dank en bewondering 15 januari 1946.
Een welverdiende faam wordt door geen tijd gesleten.

Klik hier en ga naar pagina
Virtueel rondwandelen in Oranjezaalhtml5logo80
van het Paleis Raadhuis te Tilburg
PC, Tablet en iPhone

Klik Glas in Lood raam 1 of
Glas in Lood raam 2 en ga naar pagina’sflash
Virtueel rondwandelen in Oranjezaal
van het Paleis te Tilburg

[Welkom] [Nieuws] [Projecten] [Virtuele Tour] [In aanloop op......] [Gedenktekens] [Monumenten] [Eerbetoon] [Video] [10 mei 1940] [Sergeant Venmans] [Van de Mortel] [Oranjezaal Tilburg] [Glas in lood 1] [Glas in lood 2] [Ned Indie Monument] [Gebeurtenis 40-45] [Museum '40 - '45] [90 Wilhelminakanaal] [Contact]