Tilburgse

Logo

Tilburgse verzetsgroep

Op 24 januari 1944 werd een aanslag gepleegd op de beruchte Tilburgse politieagent en SD-er Piet Gerrits.
Vele Tilburgse joodse families waren mede door zijn toedoen gearresteerd en weggevoerd naar Duitse kampen en slechts enkelen keerden na de oorlog terug.
Marie-Colette van Spaendonck, van wie het gedicht op de stalen rand van het monument staat, is een nicht van de omgekomen Rob van Spaendonck.
Ook haar vader Frans werd opgepakt en kwam op 4 maart 1945 om in het concentratiekamp Buchenwald.
Gerrits, die al meer dan 200 joden aangebracht had, was zo gevaarlijk, dat er een plan gemaakt werd om hem te liquideren. In het huis van bewaring in Tilburg zat een joods echtpaar uit Rotterdam.
Zij waren door Gerrits gearresteerd en werden beschuldigd van het in bezit hebben van een vals persoonsbewijs.
Deze waren door de Tilburgse verzetsmensen Van Beek en Wim Berkelmans verstrekt. De SD-agent had in het noorden van het land kopieën van de persoonsbewijzen aangevraagd om die te controleren op authenticiteit.
De bedoeling was Gerrits met een smoesje naar het politiebureau te lokken en hem dan neer te schieten. De beramers van het complot waren het met elkaar eens, dat politieman Van Beek de aanslag zou uitvoeren, omdat hij met een revolver kon omgaan en het doen en laten van SD-man Gerrits kende. Wim Berkelmans, de leider van de groep, vond het karwei te riskant voor één man en liet daarom twee Amsterdamse verzetsmensen komen, die hij kende, n.l. Barend Busnac, die zelf over een wapen beschikte en Albert Meintser, die ongewapend zou assisteren.
Men besloot om op 21 januari ’s avonds om 22.00 u. Gerrits op te wachten langs de weg, die hij gewoonlijk volgde van zijn huis naar het politiebureau.
Om hem op het gewenste tijdstip te laten passeren, lokte men hem met de mededeling dat de twee joodse arrestanten een bekentenis wilden afleggen. Na de aanslag zou Van Beek hen bevrijden door gebruik te maken van de consternatie, die de aanslag zou veroorzaken.
Helaas was er verraad in het spel, waardoor de aanslag mislukte. Gerrits kwam veel vroeger opdagen en nam een tegengestelde route, waardoor hij de ongewapende Meintser kon arresteren.
Busnac maakte de fout zich op het politiebureau te laten zien, waardoor hij ook opgepakt werd. Door een tip van een collega kon Van Beek de dans ontspringen en onderduiken. Het joodse echtpaar werd op transport gesteld naar een concentratiekamp. Gelukkig hebben zij dit overleefd.
Naast de kantoorbediendes Barend Busnac (22), Albert Meintser (23) en ambtenaar Jan de Jong (27) werden drie Tilburgers gearresteerd: de ambtenaren Harry Verbunt (34), Wim Berkelmans (32) en textielfabrikant Rob van Spaendonck (27), die een pistool aan agent Van Beek verschafte. Ook bediende K. Aarts werd opgepakt.
Hij had aan een NSB-leider telefonisch doorgegeven, dat agent Piet Gerrits die avond in levensgevaar zou verkeren en had daarbij ook de namen van alle betrokkenen genoemd. Allen kregen de doodstraf, maar K. Aarts beriep zich tijdens het proces op dat telefoongesprek, waardoor zijn doodstraf werd omgezet in 15 jaar tuchthuis.
SD-agent Piet Gerrits werd na de oorlog gearresteerd en veroordeeld tot de dood door de kogel, welk vonnis op 29 mei 1947 werd uitgevoerd.

Met dank aan Henk Peters vele werk om deze uniek historische gegevens te verzamelen en heeft uitgegeven op pdf formaat op internet.

Henk Peters, Udenhout  20 mei 2009

[Welkom] [Nieuws] [Projecten] [Virtuele Tour] [In aanloop op......] [Museum '40 - '45] [17 september 1944] [War Cemetery] [Operatie "Pheasant"] [Operatie "Colin"] [27 oktober 1944] [Brits Ereveld] [28 oktober 1944] [29 oktober 1944] [Pools Ereveld] [Bosch en Duin] [Bevrijdingsrit] [Invasie Willemsplein] [Taptoe Willemsplein] [Invasie de Lind] [Aangenaam verrast] [71 jaar bevrijd] [90 Wilhelminakanaal] [Contact]