Facebook

Logo
Klik op Facebook omslag en ga naar Facebook

Facebook van het Wilhelminakanaal

Facebook bestaat sinds 10 oktober 2012, alle nieuwe ontwikkelingen/status voortgang rondom verbreding van het Wilhelminakanaal zijn hier te volgen.
Klik op bovenstaande Facebookomslag en ga naar Facebook Wilhelminakanaal.

Rijkswaterstaat werkt aan de verbreding en verdieping van het  Wilhelminakanaal. Inclusief de aanleg van een nieuwe sluis en een  zwaaikom voor schepen. Tilburg wordt hierdoor beter bereikbaar voor  grotere schepen.

Rijkswaterstaat werkt samen met gemeente Tilburg en provincie  Noord-Brabant aan een beter bevaarbaar Wilhelminakanaal voor grotere  schepen, waardoor een deel van de Tilburgse bedrijventerreinen beter  bereikbaar wordt Ter hoogte van Tilburg wordt het kanaal over 4  kilometer verbreed en verdiept. Ook wordt er een nieuwe sluis gebouwd en een zwaaikom gerealiseerd waar schepen kunnen keren.

luchtfoto Sluis 3

Luchtfoto van 2 mei 2014 van Rijkswaterstaat / Joop van Houdt.;
De bouw van Sluis III verloopt goed.
De damwanden voor de nieuwe sluiskolk zijn inmiddels aangebracht, evenals de bouwkuip voor de sluishoofden.

[Welkom] [Nieuws] [Projecten] [Virtuele Tour] [In aanloop op......] [Museum '40 - '45] [90 Wilhelminakanaal] [brug Kattenberg] [Zwaaikom] [Containerhaven] [Fietsbrug Voldijk] [Kaalslag Sluis III] [Burg. Letschertbrug] [Facebook] [Luchtfoto's] [Uitkijkpunt] [Informatie bord] [Bouw rondom Sluis 3] [Dongensekanaal dijk] [Composiet Sluisdeur..] [Contact]